Saniklar® maxi 2000

1,2KG

2,4KG

5KG

Saniklar® Maxi 2000 er en langsomt opløselig 200 grams klortablet, der over en uge afgiver en vedligeholdelses dosering af klor, floknings- og algemiddel.

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere bassinets indhold af cyanursyre og fortynde med rent vand såfremt cyanursyre niveauet overstiger 50 mg/l.

Se video for yderligere instruktion.

BRUGSANVISNING